Skip to content

About MDS


Được thành lập chính thức vào 26/03/2021, MDS là câu lạc bộ đầu tiên của Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II về lĩnh vực Toán ứng dụng và Khoa học Dữ liệu.

Mục đích thành lập

Nhận thấy lĩnh vực Khoa học Dữ liệu còn mới và đang rất phát triển, Câu lạc bộ Toán Ứng dụng & Khoa học Dữ liệu (MDS) được thành lập với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, trang bị kiến thức thực tế và chuyên sâu không chỉ cho các thành viên mà còn là những người yêu thích lĩnh vực này bên ngoài câu lạc bộ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí trong ngành.

Mục tiêu hoạt động

MDS mang ý nghĩa trở thành cầu nối giữa sinh viên Ngoại thương cơ sở 2 với các chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn có thể tiếp cận và trau dồi thêm kiến thức về khoa học dữ liệu.

Đồng thời, MDS còn tạo ra một môi trường chuyên nghiệp để rèn luyện thêm những kỹ năng liên quan và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, có khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề về dữ liệu, vừa tăng cơ hội việc làm cho sinh viên, vừa đáp ứng nhu cầu việc làm cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực cần phân tích dữ liệu. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CLB Toán Ứng dụng và Khoa học Dữ liệu hoạt động theo hướng chuyên môn hoá với
bộ máy Ban Điều hành bao gồm các vị trí: 1 Chủ nhiệm, từ 2 đến 3 Phó Chủ nhiệm và 4 Trưởng Ban.


CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU